O plemeni

PERUÁNSKÝ NAHÁČ 

- Perro sin Pelo del Peru

Země původu: Peru/Country of origin: Peru

Peruánský naháč a nebo také Orchidejový pes Inků je bezsrstý, štíhlý a elegantní pes, jehož vzezření signalizuje rychlost a sílu. Hlava je zašpičatělá s nevýrazným stopem. Oči mandlového tvaru, které mají být co nejtmavší, vyzařují inteligenci. Nůžkový skus je silný, občas se objeví chudozubost, která souvisí s lysostí.Ve vrhu se však rodí i štěňata osrstěná, která bývají plnochrupá. Tělo je hladké, jemné a příjemné na dotyk. Ocas je nízko nasazen, je dlouhý a sbíhá do jemné špičky. Barva může být jakákoliv.

V jeho domově - Peru - je k vidění jen velmi málo. Teprve před několika desítkami let byl dovezen do Spojených státu, kde se začalo s rozšiřováním chovu. Jméno Orchidejový pes Inků získal od keřů orchidejí, pod kterými Inkové tyto psy chránili před slunečním svitem. Na procházky chodili pouze při měsíčním světle.

Jsou to podivuhodní, okouzlující psi. Jejich dlouhé tlapky někdy používají téměř jako člověk ruce. Klepou s nimi na dveře, pokládají je lidem, které milují, okolo krku jako paže. Štěňata této rasy se rodí většinou růžová a teprve později se dobarvují. Mají také velkou podobnost s kojenci - cucají si tlapky a zvuky, které přitom vydávají jsou od dětských k nerozeznání. Když je člověk vezme do náruče, mazlí se hlavou a jeho rameny a spokojenost dávají najevo tóny, které jsou naprosto odlišné od zvukových projevů jiných plemen. Peruánci jsou veselí psi, kteří málo štěkají a v žádném případi nepatří do kotce. Své rodině jsou bezmezně oddáni. Pohybují se téměř bez námahy. Když se unaví, zbarvuje se jejich světlá kůže do růžova. U lidí téměř nikdy nevyvolávají žádné alergie.

Peruánský naháč je jedním ze tří uznávaných druhů bezsrstých psů. (mexický naháč a čínský chocholatý pes) a můžeme jej vidět ve třech velikostech (malý, střední, velký). Byl chován již zhruba před 3000 lety, později pak i Inky a patří k nejstarším psím rasám světa. Mnozí lidé se mylně domnívají, že tento pes byl uměle vyšlechtěn. Mnohé falešné a nepodložené informace podávají též i někteří ochránci zvířat. Ti totiž naháče považují za trápené ubohé tvory, kterým musí být neustále zima a díky chybění několika zubů se nemohou ani nakrmit. Nemyslím, že by na obhajobu peruánců bylo dobré tvrdit, že milují zimu. Byla to kultovní zvířata vydržovaná především šlechtou a měla výhradně společenský význam. Každý tedy jistě uzná, že tito psi nejsou vhodní k tahání saní, jako některá severská plemena. Je nutné ovšem připomenout, že v Peru bývají veliké teplotní rozdíly. Pes, který snáší přes den vysoké teploty nad nulou, musí v noci překonat teploty opačné. Jsou tedy zvyklí i na prudké sluneční záření, které milují (dle potřeby je možné kůži ošetřit opalovacím krémem) a v zimě zase vesele dovádějí ve snihu. Vždyť kolik denně potkáváme psů, kteří jsou oblečeni, přestože mají mnohokrát i velmi husté osrstění. Záleží tedy pouze na majiteli psa, zda svému miláčkovi na delší procházky nějaký obleček pořídí. Určitou výhodou pro tyto psy je jistě navíc fakt, že při vystavení většímu chladu se začnou znatelně třást a tím zvýší svuj krevní oběh, čímž stoupne jejich tělesná teplota.Také je třeba vysvětlit, zda může chybění několika zubů vadit psu během přijímání potravy. Tito psi jsou krmeni bez problémů jak suchým krmivem, tak konzervami i vařeným jídlem. Jako pochoutku si mohou dát třeba uzené vepřové ucho. Ochránci zvířat by měli především myslet na to, že peruánské naháče mohou mít ve většině případů i lidé s alergií, kteří v minulosti ztratili naději, že by někdy mohli chovat psa.

Jsou záhadní, zvláštní a na výstavách bývají obdivováni. Je škoda, že toto inteligentní a oddané plemeno je v poslední době poněkud opomíjené. Peruánského naháče nelze popsat, člověk jej musí vlastnit, aby mohl prožít štěstí, které mu tento pes může dát.

Další názvy pro peruánského naháče: Perro sin Pelo del Peru, Moonflower Dog, Perro Flora, Chien nu du Pérou, Peruanischer Nackthund, Peruvian Hairless Dog, Perunkarvatonkoira, Peruu Inca Orhideekoer, Inkade Orhideekoer, Peruaanse Haarloze Hond, Peruvian Inca Orchid Dog, Peruansk Nakenhund, Perujski goli pes.
Zpracováno podle zahraničních materiálů


Peruvian Inca Orchid - Perro sin Pelo del Peru - Peruvian hairless dog

The Perro sin Pelo del peru or Peruvian Inca Orchid is a naked, thin and elegant dog whose looks let you think of rapidness and strenght. The head is sharp. The eyes in form of almonds, which should be as dark as possible, have a glint of intelligence. The scissorformed teeth are strong, sometimes they have less teeth because of the nakedness. In the litters also powderpuffs are born, which have all teeth. The body smooth, tender and good to touch. The tail is deep, long and sharp. The Peruvian can have any colour.

In his home - Peru - you won't find him that often. Some decades ago he was imported to the United States, where the breeding started. The name Inca Orchid he has from the orchid bushes under which he got protected from the sun by the Incas. He was taken outside only in the moonlight

They are amazing magical dogs. They use their paws sometimes like a human uses his hands. They knock on doors, or lay their paws on a humans neck to show him their love. Puppies of this breeds mostly come to world pink and get their colour later. They somehow are like human babies, they suck their paws and make noises like a real baby. When a human takes them in his arm they cuddle with him and make noises like no other breed does. Peruvians are happy dogs who don't bark very much and who can't be held in a cage. They are fully dedicated to their family. They move without any effort. When they are tired their colour turns into a tender pink shade. They are good for most of allergic people.

The Peruvian is one of 3 acknowledged naked dog breeds (Mexican Hairless and Chinese crested dog) and we can see him in 3 defferent seizes (small, middle, big). He was bred already about 3000 years ago, later than also by the Incas and belongs to the most ancient dob breeds of the world. Some people falsely think that he was bred artificial.

Many false information also come from animal protection. They see naked dogs as tortured poor animals, who always have to suffer from cold and who can't eat well because they don't have that much teeth as other breeds have. I don't think that Peruvians should be defended by saying that they love the cold. They were cult animals who were bred nearly only by the upper class and had just social meaning. People will understand that they are no sleigh animals like some nordic breeds. In Peru there are big differences in temperature, nights are very very cold, and days are very very hot, so the Peruvians have to be used to both temperatures. They love the sun (you can use sun cream for their skin) and they play in the snow in winter. You can see many dogs dressed outside in winter, although they have long fur. It depends on the owner how they care for their dogs and if they buy him a pullover for longer walks. Naked dogs have a plus because when it gets really cold they start to shake and increase their body temperature with this. It is also necessary if the absence of some teeth is bad for feeding the dog. The dogs can eat dry food, tin food and cooked meals without problems. The animal protection better should think about how those dogs can furfill the wishes of many allergic people who always wanted to own a dog but never could because of their "disease". A naked dog is a great possibility for them.

They are mysterious, exotic and a highlight on shows. It's a pity that this intelligent and wonderful breed stands in the shade of others in the last years. You can't describe a Peruvian, you have to own him to feel the luck that this dog can give to you.

Other names for Peruvians: Perro sin Pelo del Peru, Moonflower Dog, Perro Flora, Chien nu du Pérou, Peruanischer Nackthund, Peruvian Hairless Dog, Perunkarvatonkoira, Peruu Inca Orhideekoer, Inkade Orhideekoer, Peruaanse Haarloze Hond, Peruvian Inca Orchid Dog, Peruansk Nakenhund, Perujski goli pes.