Šampionáty a další tituly

Champions and other title

- čínský chocholatý pes
- chinese crested dog


Paolo George Pazzda

KV - BIS štěně 1. místo, Český junior šampion, Český šampion, Český Grand šampion, Klubový šampion KCHN ČR, Rumunský šampion, Rumunský grand šampion, Slovenský šampion, Maďarský šampion, Šampion Bosny a Hercegoviny
Club show - BIS baby 1. place, Czech junior champion, Czech champion, Czech Grand champion, Club champion KCHN ČR, Romania Champion, Romania Grand champion, Slovakia Champion, Hungarian Champion, Champion BiH


Lana Farrah Pazzda

Junior šampion VDH
Junior šampion CER
Junior champion VDH
Junior champion CER Jaca Navarra Pazzda

Český veterán šampion, Český junior šampion, Český šampion, Slovenský šampion, Český grand šampion, Šampion ČMKU, Německý šampion, Interšampion, Rakouský šampion, Klubový vítěz mladých, Vítěz speciální výstavy mladých, Vítěz speciální výstavy, Klubový vítěz, Middle East European Winner, BIS štěně, Res. BIS junior, BIS junior, BIG, BIS čestných tříd, BIS

Czech veteran champion, Czech junior champion, Czech champion, Slovak champion, Czech grand champion, Champion CMKU, German champion, Interchampion, Austrian Champion, Club junior winner, Speciality show junior winner, Special show winner, Club winner, Middle East European Winner, BIS baby, Res. BIS junior, BIS junior, BIG, BIS of honour classes, BIS


Iyana Jamey Pazzda

Slovenský šampion krásy mladých, Český junior šampion, Český šampion, Polský šampion, 2. BIS Puppy, Krajský vítěz

Slovakian junior champion, Czech junior champion, Czech champion, Poland champion, 2. BIS Puppy, Regional winner


Icelandic Gawyn Pazzda

Slovenský šampion krásy mladých, Lucemburský junior šampion, Český šampion, Klubový šampion, Český grand šampion, Slovenský šampion, Interchampion, Německý šampion, Polský šampion, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, 3. BIS Baby, BOB Baby, EDS - BOB Puppy, 3. BIS puppy

Slovakian junior champion, Luxembourg junior champion, Czech champion, Club champion, Czech grand champion, Slovak champion, Interchampion, German champion, Polish champion, National winner, Special show winner, 3. BIS Baby, BOB Baby, EDS - BOB Puppy, 3. BIS puppy


Granduca Nerone Pazzda

Holandský junior champion, Holandský šampion, Interšampion, Amsterdam winner 2008, BIG, BIS

Dutch junior champion, Netherlandish champion, Interchampion, Amsterdam winner 2008, BIG, BIS


Ginette Sorraia Pazzda

Rakouský junior šampion
Klubový vítěz ÖZK

Austrian junior champion
Club winner ÖZK


Dendre Orange Pazzda

Krajský vítěz

Regional winner 


Dareia Shire Pazzda

Interšampion, Český šampion, Slovenský šampion, Rakouský šampion, Chorvatský šampion, Lucemburský šampion, Šampion BiH, Klubový šampion KCHN CZ, Slovinský junior šampion, Rakouský junior šampion, Chorvatský junior šampion, Lucemburský veterán šampion, Český veterán šampion, Slovenský veterán šampion, Klubový vítěz A, Klubový vítěz mladých CRO, 1. BIS veterán

Interchampion, Czech champion, Slowakian champion, Austrian champion, Croatian champion, Luxembourg champion, BiH champion, Club champion KCHN CZ, Slowenian junior champion, Croatian junior champion, Austrian junior champion, Luxembourg veteran champion, Czech veteran chanpion, Slowakian veteran champion, Club winner A, Club junior winner CRO, 1. BIS veteran


Briton True Pazzda

Interchampion, Český šampion, Slovenský šampion, Německý šampion VDH, Německý klubový šampion CER, Klubový šampion KCHN ČR, Český junior šampion, Národní vítěz, Krajský vítěz, Oblastní vítěz

Interchampion, Czech champion, Slowakian champion, German champion VDH, German club champion CER, Club champion KCHN CZ, Czech junior champion, National winner, Regional winner


Blanket Marble Pazzda

Německý šampion, Německý klubový šampion CER
Klubový šampion KCHN CZ

German champion, German club champion CER,
Club champion KCHN CZ 


Arden Solutre Pazzda

Interšampion (C.I.B.), Český šampion, Slovenský šampion, Rumunský šampion, Klubový šampion KCHN CZ, Český junior šampion, Slovenský junior šampion, BIS, Res. BOD, BIS junior, BIS puppy, Vítěz speciální výstavy, Alpe Adria Winner, Vítěz Střední a Východní Evropy, Krajský vítěz, Oblastní vítěz

Interchampion, Czech champion, Slowakian champion, Romanian champion, Club champion KCHN CZ, Czech junior champion, Slowakian junior champion, BIS, Res. BOD, BIS junior, BIS puppy, Special show winner, Alpe Adria Winner, Winner of Eastern and Middle Europe, Regional winner


Arabba Shagya Pazzda

Slovenský junior šampion

Slowakian junior champion