O plemeni

ČÍNSKÝ CHOCHOLATÝ PES

- Chinese crested dog

Země původu: Čína/Country of origin: China

Plemeno čínský chocholatý pes se pravděpodobně vyvinulo z Afrického bezsrstého psa, z něhož čínští chovatelé vyšlechtili psa menšího tělesného rámce. Tento štíhlý, elegantní, živý a v pohybu půvabný pes má měkkou, teplou a hebkou kůži. Osrstění najdeme pouze na hlavě (jako chocholku), na dolních 2/3 ocasu a na tlapkách (jako ponožky). Osrstění čínští naháči (pufíci nebo také labutěnky) mají celý povrch těla porostlý měkkou, středně dlouhou srstí. Uši jsou velké a vztyčené, u labutěnek mohou být i klopené. Tato jemná stvoření jsou robustnější než se zdají, milují slunce a také se rychle opalují, mohou se ale i spálit. Je proto vhodné natřít případně opalovacím krémem. Mají rádi i sníh, v zimě však potřebují více krmení ke zvýšení tělesné teploty.

Čínští chocholatí psi jsou rasou velmi starou. Tito malí, jemní psíci žili v domech Mandarínů jako "vzácní strážci domu" a dostali se v počtu několika exemplářů v minulém století do Ameriky. Původně bylo toto plemeno známo pod mnoha různými názvy jako např. Čínský naháč, čínský jedlý pes, Čínský lodní pes a Čínský královský naháč. Měl i mnoho přezdívek v souvislosti s místy, kde byl objeven. Například v Egyptě byl nazýván Pyramidovým naháčem nebo Naháčem z Gizy, v jižní Africe to byl Jihoafrický naháč a v Turecku pak byli větší psi tohoto plemene zváni jako Turečtí naháči. Je téměř jisté, že čínští námořníci plavící se po širých mořích měli na palubě psy, a že s jejich štěňaty obchodovali v jednotlivých přístavech. Během období moru, který přišel právě z Číny, byli bezsrstí psi nakládáni na paluby lodí, aby lovili hlodavce, kteří byli velice zablešeni a přenášeli tak tuto nemoc.

Na počátku 16. století španělští cestovatelé nalezli čínské chocholaté psy i v Mexiku a dalších částech Střední a Jižní Ameriky. Během 18. a 19. století potkávali britští, francouzští a portugalští průzkumníci tyto psy v Africe a Asii. Do poloviny 19. století se začal naháč objevovat na mnoha evropských obrazech a reprodukcích. V letech 1850 až 1860 bylo několik psů předvedeno na zoologické výstavě v Anglii, v roce 1888 se čínský chocholatý pes ukázal na výstavě v Mnichově. Zásluhu na rozvoji tohoto plemene má však bezesporu Amerika a Anglie.

Stejně jako u ostatních bezsrstých plemen se i u čínských chocholatých psů rodí ve vrzích jedinci bez srsti i osrstění. Spojením dvou holých jedinců, či jednoho holého a jednoho osrstěného se mohou narodit štěňátka obou variet, ve spojení dvou labutěnek se však narodí vždy pouze štěňátka osrstěná. Pokud se narodí bezsrsté štěně, může být po těle, vyjma předpisového osrstění, více či méně porostlé. Pak se jedná o mezityp (semicoat). Takového jedince je nutno pro výstavní účely upravovat.

Číňánci jsou hraví a veselí psi, kteří si dovedou získat snad každého. Milují svého pána a jsou mu naprosto oddáni. Rozhodně nepatří do kotce, spíš do postele svého majitele. Tam jsou totiž opravdu spokojeni. I přes svůj malý vzrůst jsou stateční a dokáží dát vetřelcům na vědomí, že před nimi nemají strach. Jsou též řešením pro některé alergiky. Bezsrstým číňánkům je v zimě lépe pořídit obleček. Všeobecně to ale nejsou psi náchylní na některé nemoci. V jídle si obvykle nevybírají a mají rádi též ovoce a zeleninu.

Kdo si jej pořídí brzy pozná, kolik prázdného místa měl do té doby ve svém srdci. Číňánek jej dokáže vyplnit do posledního zbytku.

Další názvy pro čínského chocholatého psa: Chinese crested dog, Chinesischer Schopfhund, Kinai meztelen kutya, Nagi chinski grzywacz, Kineski kukmasti pas, Kitajski goli pes, Chien Chinois, Chinese naakthond, Kiinanharjakoira, Kinesiska nakenhund, Crestado Chino, Caine Chinezec cu Creasta.
Zpracováno podle zahraničních materiálů


Chinese crested dog

The Crested Dog is descenden from the Africanhairless dog, from which the Chinese breeders bred a smaller dog. This thin, elegant and lovely dog has a soft, warm and tender skin. You can find hair only on the head (as a crest), on the lower 2/3 of the tail and on the paws (like socks). Chinese crested Dogs with fur (Powder Puffs) are covered with soft, middle long fur. The ears are big and elevated, Powderpuffs can have lying ears. The dogs are robust although they look so tender, they love the sun and lying in the son. You can use a sun cream for their protection. They like snow, in winter they need more food to increase their body temperature.

The Chinese Crested Dog is a very old breed. These little dogs lived in the houses of the Mandarines as "rare guards of the house" and only a few exemplares came to America in the last century. There were a few names for the breeds in the past, like Chinese naked dog, Chinese eating dog, Chinese ship dog or Chinese king dog. The breed also was named after the places where it has been found like in Egypt it has been the Pyramid naked dog or the Naked dog from Gize, in South Africa the South African Naked dog or in Turkey the Turkish Naked dog. During times of the plague, chinese seamen took their chinese crested dogs on ship to hunt the rats and other animals which have disease giving fleas.

At the beginning of the 16. century spanish travellers found Chinese Cresteds in Mexiko and other parts of Middle and South America. During the 18. and 19. century british, french and portugese scientists met those dogs in Africa and Asia. Up to the middle of the 19. century the naked dog showed up on many european paintings and reproductions. In the years 1850 - 1860 some dogs were shown at the zoological show in England. 1888 a Chinese Crested was shown on a show in Munich. The spreading of the breed has to be counted to England and America.

Like the other naked breeds, the Chinese Cresteds can have both varieties in one litter, powderpuff and hairless. Two naked dogs can give both naked and powderpuffs. A naked and a Powderpuff can also give both naked and powderpuffs. Two Powderpuffs can give only powderpuff babies. If a naked puppy has hair on it's body except the places where it is supposed to have it it is called a Semicoat. You have to prepare such a dog before going to a show.

Chinese Cresteds are playful and happy dogs, who can win everybody for themselves. They love their owner and do everything to keep him in a good mood. They are not to be held in a cage, but better in the bed of their owner. There they are really satisfied. Although they are so small, they are very brave and can defend their home. They are also a solution for allergic people. You should buy a pullover for your Chinese in winter, although they are not supposed to be ill. They are not picky concerning food, they also like fruits and vegetables.

Who has an Chinese can see how much empty space he head in his heart before. The Chinese can fill it to the last rest.

Other names for chineses: Chinese crested dog, Chinesischer Schopfhund, Kinai meztelen kutya, Nagi chinski grzywacz, Kineski kukmasti pas, Kitajski goli pes, Chien Chinois, Chinese naakthond, Kiinanharjakoira, Kinesiska nakenhund, Crestado Chino, Caine Chinezec cu Creasta.