Standard PENA

PERUÁNSKÝ NAHÁČ - Perro sin Pelo del Peru

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
Secretariat general: 13, Place Albert 1er B - 6530 Thuin (Belgique)

FCI - Standard č. 310

13.08.2013 / EN
20.08.2013 / CZ

Překlad: Kateřina Samková

ZEMĚ PŮVODU: Peru

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU: 8. 10. 2012

POUŽITÍ: společenský pes.

FCI-KLASIFIKACE:

 • Skupina 5 - špicové a primitivní plemena
 • Sekce 6 - psi tzv. primitivního typu
 • Bez pracovní zkoušky

ÚVOD: tito psi byli drženi jako rarita díky jejich genetické výbavě, protože v jednom vrhu se vyskytují osrstěná i bezsrstá štěňata. Bezsrstá varieta dosáhla historického milníku, když byla oficiálně uznána jako národní plemeno státu Peru. Stalo se tak roku 1985 během zasedání FCI v Amsterdamu díky iniciativě Ermanna Maniera. On byl autorem prvního standardu plemene, a proto bylo možné registrovat nové plemeno pod jménem Peruánský naháč s číslem: standard 310.

Uznání bezsrsté variety neodsunulo osrstěného příbuzného v zapomnění. Osrstěná varieta přezíraná v chovu se nyní dostává do hledáčku studií genomu, které vyzdvihují genetickou hodnotu plemene, a tím přispívá k zachování a vývoji plemene. Uznání osrstěné variety pro výstavy a chov prospívá rozšíření genetické variability, zlepšení síly plemene a přitahuje nové chovatele.

Aby byla varieta registrována, musí být osrstěný jedinec potomkem dvou bezsrstých rodičů náležitě registrovaných v plemenné knize nebo chovné evidenci. Osrstěná varieta může být v chovu použita pouze s bezsrstým jedincem plemene a stejně v následujících generacích. Páření mezi osrstěnými jedinci plemene je zakázáno, stejně jako jejich registrace do jakékoliv plemenné knihy bez řádně registrovaných rodičů.

KRÁTKÝ VÝTAH Z HISTORIE: peruánský naháč byl během času díky své mimořádnosti předmětem zvědavosti Peruánců. V současnosti existují určité důkazy - například zobrazení psů na keramických předmětech různých civilizací z doby před vznikem incké říše (Virus, Mochica, Chancay, Chancay pod vlivem Tiahuanacoide a Chimu). V mnoha případech zahání neosrstěný pes pumu, hada nebo sokola; výjevy se sokolem jsou nejvýraznější v kultuře Chancay. Z těchto vyobrazení lze vyvodit závěr, že bezsrstý pes se objevil v archeologickém období před vznikem incké říše, tedy zhruba v době 300 let před naším letopočtem až 1460 našeho letopočtu.

CELKOVÝ VZHLED: celkově jde o elegantního a štíhlého psa, jehož vzhled vyjadřuje rychlost, sílu a harmonii; nikdy nesmí působit hrubým dojmem. Existují dvě variety: bezsrstá, jejímž hlavním znakem je absence srsti po celém těle a osrstěná varieta, která je po celém těle osrstěná. Dalším zvláštním znakem bezsrsté variety je téměř vždy neúplný chrup spojený s vrozenou alopecií. DŮLEŽITÉ PROPORCE: kohoutková výška je k délce těla v poměru 1 : 1; u fen může být trup poněkud delší než u psů.

CHOVÁNÍ / POVAHA: ušlechtilý a velmi oddaný své rodině, přitom živý a bystrý; vůči cizím se jeví jako nedůvěřivý a ostražitý, je dobrým hlídacím psem.

HLAVA: lupoidního tvaru.

MOZKOVNA:
Lebka: mozkovna středních proporcí; rovnoběžník (horní linie obrysu tlamy a mozkovny jsou rovnoběžné), lehce rozbíhavé linie jsou přípustné. Při pohledu shora je lebka široká, směrem k nosu se zužuje. Nadočnicové oblouky jsou středně vyvinuty. Týlní hrbol je málo vyjádřen.
Stop: čelní sklon málo vyjádřený (zhruba 140 °).

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: dobrá pigmentace, barva nosní houby musí ladit k různým barvám kůže u bezsrsté variety a různým barvám srsti u osrstěné variety.
Tlama: horní linie je při pohledu z profilu rovná.
Pysky: Musí být co nejnapjatější a musí přiléhat k dásním.
Čelisti / zuby: řezáky vykazují nůžkový skus. Absence jednoho nebo více zubů u bezsrsté variety je přípustná. Osrstěná varieta musí mít kompletní chrup s normálně vyvinutými zuby v normální pozici. Čelist není výrazně vyvinutá.
Líce: normálně vyvinuty
Oči: bystrý a inteligentní výraz, oči musí být střední velikosti, lehce mandlového tvaru, nesmí ležet příliš hluboko v očních jamkách, ani nesmí vystupovat. Musí být uloženy normálně a stejnoměrně, tzn. nesmí být uloženy příliš blízko u sebe, ani příliš daleko od sebe. Barva se může lišit počínaje černou přes všechny odstíny hnědé až po žlutou, barva musí ladit s barvou kůže u bezsrsté variety a s barvou srsti u osrstěné variety. Obě oči vždy musí být stejné barvy. Barva očních víček dosahuje od černé po růžovou u psů se světlou obličejovou částí hlavy. Světlé barvy a růžová jsou přípustné, ale nejsou žádoucí.
Uši: je-li vzbuzena pozornost psa, musí být uši vzpřímené, v klidu jsou naproti tomu složeny dozadu. Uši jsou středně dlouhé, v nasazení jsou uši široké a ke konci se postupně zužují a vybíhají téměř do špičky. Nasazení ucha začíná v horní oblasti lebeční a poté vede stranou a končí šikmo; jsou-li uši postaveny, tvoří osy uší proměnlivý úhel o velikosti od 50 ° do zhruba 90 °.

KRK:
Horní linie: klenutá (konvexní).
Délka: zhruba stejné délky jako hlava.
Tvar: téměř kuželovitý (komolý kužel); pružný, dobře osvalený.
Kůže: tenká, hladká a pružná; dobře přiléhající k podkoží; žádný lalok.

TRUP: středních proporcí.
Horní linie: rovná, ačkoliv někteří psi vykazují konvexní klenutí v partii hřbetu / beder, které se na úrovni zádi ztrácí.
Kohoutek: málo zdůrazněný.
Hřbet: rovný; dobře vyvinuté hřbetní svalstvo často vystupuje konvexně oboustranně až k oblasti beder.
Bedra: silná a dobře osvalená; jejich délka dosahuje zhruba 1/5 kohoutkové výšky.
Záď: horní linie je lehce konvexní, její sklon vůči horizontále je zhruba 40. Pevná a svalnatá stavba zádi zaručuje dobrý posuv z pánevní končetiny.
Hruď: při pohledu zepředu musí hrudník vykazovat dobrou, ale ne přehnanou šířku; dosahuje téměř k lokti; žebra musí být lehce klenutá, nikdy ne plochá; obvod hrudníku měřený za lokty musí být zhruba o 18 % větší než kohoutková výška.
Dolní linie a břicho: dolní linie opisuje elegantní a dobře zdůrazněnou křivku, která vychází z dolní části hrudníku a probíhá elegantně podél dobře (ale nikoliv přehnaně) vtaženého břicha.

OCAS: ocas je nízko nasazen, u kořene je silný a zužuje se ke špičce, při vzrušení smí pes nést ocas zvednutý, volně zahnutý nad linií hřbetu, ale nikdy ne zahnutý tolik, aby byl ocas zatočen. V klidu ocas spadá dolů a na konci vykazuje lehce nahoru zahnutý háček. Ocas bývá někdy vtažený pod břicho, délkou dosahuje téměř k hleznu, musí být kompletní, nekupírovaný.

KONČETINY

HRUDNÍ KONČETINY: dobře postavené pod trupem, při pohledu zepředu jsou hrudní končetiny svislé a lokty nejsou vytočeny. Úhel mezi ramenem / nadloktím se pohybuje zhruba mezi 100 ° a 120 °. Při pohledu ze strany je úhel mezi 15 ° až 20 °.
Přední tlapy: jsou středně dlouhé a podobají se zaječí tlapce, polštářky tlap jsou silné a odolávají horku. Kůže mezi prsty je dobře vyvinutá. U černých psů se dává přednost černým drápům, u světleji zbarvených psů světlým drápům.

PÁNEVNÍ KONČETINY: svaly jsou oblé a pružné, křivka hýždí výrazně vystupuje. Úhel mezi kyčelní kostí / stehenní kostí se pohybuje zhruba mezi 120 ° a 130 ° a úhel mezi stehenní kostí a holení musí být 140 °. Při pohledu zezadu musí být pánevní končetiny postaveny svisle.
Zadní tlapy: jako tlapy hrudních končetin.

POHYB/CHODY: vzhledem k výše popsanému zaúhlení končetin se tito psi pohybují spíše krátkým, ale rychlým krokem, přitom však současně pružným a měkkým krokem. Končetiny se při pohledu zepředu či zezadu musí pohybovat v jedné přímce.

KŮŽE: Kůže na celém povrchu těla má být hladká a pružná. U bezsrsté variety se na hlavě, kolem očí a na lících mohou tvořit oblé, téměř soustředné linie. Bylo zjištěno, že vnitřní i vnější teplota těchto psů odpovídá přesně teplotě jiných plemen (osrstěných či bezsrstých). Chybějící osrstění způsobuje okamžité a přímé vydávání tepla, přičemž u osrstěných psů se teplo odvádí prostřednictvím srsti přirozeným oběhem vzduchu.

BARVA: barva kůže bezsrsté variety může být od černé u černých psů, přes břidlicově černou, sloní čerň, modročernou, všechny odstíny šedé, všechny odstíny genetické modré, tmavě hnědá až po světle plavou. Všechny tyto barvy mohou být jednobarevné nebo se mohou vyskytovat s bíle či růžově zbarveným skvrnami kdekoliv na těle. Bílé nebo růžové skvrny nesmí pokrývat více než 1/3 těla. Jednobarevné zbarvení je preferováno.

OSRSTĚNÍ:
Bezsrstá varieta: bez srsti, pouze zbytky srsti na hlavě a na koncích končetin a na ocase je povoleno. Někdy pár řídkých chlupů na hřbetu. Tyto chlupy pak mohou být jakékoliv barvy nebo kombinace barev.
Osrstěná varieta: hladká, krátká a přiléhavá srst. Osrstění může být jakékoliv barvy nebo kombinace barev.

VELIKOST A HMOTNOST:
Kohoutková výška: u psů a fen existují tři velikosti:

Malý: od 25 do 40 cm
Střední: od 41 do 50 cm
Velký: od 51 do 65 cm

Hmotnost: hmotnost psů a fen je v odpovídajícím poměru s velikostí:

Malý: od 4 do 8 kg
Střední: od 8 do 12 kg
Velký: od 12 do 30 kg

VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou a jejímu vlivu na zdraví a blaho psa.

 • Polovzpřímené uši, jedno či obě
 • Klešťový skus
 • Absence PM1 u osrstěné variety
 • Bílé či růžové skvrny pokrývající vice než 1/3 těla u bezsrsté variety
 • Přítomnost paspárků

VYLUČUJÍCÍ VADY:

 • Agresivní nebo příliš bázlivý pes
 • Pes jasně vykazující fyzické či povahové abnormality by měl být diskvalifikován
 • Předkus nebo podkus
 • Odchylky čelisti (tzn. zkřivená čelist)
 • Absence více než jednoho zubu u osrstěné variety
 • Visící nebo kupírované uši
 • Jazyk za normálních okolností visící z tlamy (paralyzovaný)
 • Oči různých barev (heterochromatické)
 • Vrozená ztráta ocasu, krátký nebo kupírovaný ocas

U bezsrsté variety: přítomnost srsti na místech těla, která standard nedovoluje

 • Zcela či částečně nepigmentovaná nosní houba
 • Kohoutková výška nad 65 cm a méně než 25 cm
 • Albinismus.

Pozn.:

 • Psi musí mít dvě očividně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.
 • Pouze funkčně a klinicky zdraví psi se stavbou typickou pro plemeno by měli být používáni pro chov.

Peruvian Inca Orchid - Perro sin Pelo del Peru - Peruvian hairless dog

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
Secretariat general: 13, Place Albert 1er B - 6530 Thuin (Belgique)

13.08.2013 / EN

Estándar-FCI N° 310

TRANSLATION: Brígida Nestler. Technical Supervision: Miguel Ángel Martínez.

ORIGIN: Peru.

DATE OF PUBLICATION OF THE OFFICIAL VALID STANDARD: 08.10.2012

UTILIZATION: Companion dog.

FCI-CLASSIFICATION:

 • Group 5 - Spitz and primitive type.
 • Section 6 - Dogs of primitive type.
 • Without working trial.

PREAMBLE: These dogs have been kept as a peculiarity because of their genetic nature, the procreation of dogs with and without hair in the same litter. Lost in the darkness of time the naked variety reached a major milestone when it was officially recognized as a breed native to Peru in 1985, during the ordinary Assembly of the FCI at Amsterdam city, thanks to the initiative of the Cynologist Ermanno Maniero, who did the first breed standard, it was possible that this was registered as a new breed under the name of Peruvian Hairless Dog with the number 310 of the nomenclature.

The recognition of the hairless dog did not eradicate the coated relative into oblivion. Disdained from any breeding program, its current recognition in the light of developments in the study of its genome emphasizes the genetic value of the breed and contributes to its development and preservation. The recognition of the coated variety, for show and for breeding, favours the expansion of genetic variability, improving the breed´s strength and attracts new breeders.

Initially to be registered, the coated variety must be the product of two hairless dogs duly registered in a stud book or breeding record.

The coated variety can only be mated to a hairless specimen of the breed and subsequently also for generations to come. The mating between coated specimens is banned, just like the registrations of these in any studbooks without duly registered parents.

BRIEF HISTORICAL SUMMARY: The Peruvian hairless dog, because of its particular nature, was the subject of obvious curiosity by the Peruvians from different times. Because of the allocation of different properties, they are seen on ceramics of different cultures pre-Incas like Vicus, Mochica, Chancay, Chancay with Tiahuanaco influence, Chimu and others where in many cases the hairless dog has replaced the puma, the snake or the hawk, standing with the greatest interest in the Chancay culture. As seen in these illustrations, the hairless dog makes its appearance in the archaeological periods of Pre-Inca times, from 300 BC until 1460 AD.

GENERAL APPEARANCE: Going by his general conformation, it is an elegant and slim dog, whose aspect expresses speed, strength and harmony without ever appearing coarse. There are two varieties, the hairless whose main feature is the absence of hair all over the body and the coated variety, that is entirely coated.

Another particular feature is that the dentition in the hairless variety is nearly always incomplete associated with the congenital alopecia.

IMPORTANT PROPORTIONS: The ratio between the height at the withers and the length of the body is 1 : 1; the females can be slightly longer than the males.

BEHAVIOUR/TEMPERAMENT: Noble and affectionate at home with those close to him, at the same time lively and alert; he might be wary of strangers and is a good watch dog.

HEAD: Of lupoid conformation.

CRANIAL REGION:
Skull: Mesocephalic. Orthoid, i.e. the upper axes of the skull and muzzle are parallel; a slight divergence is accepted. Seen from above, the skull is broad and the head tapers toward the nose. The superciliary arches are moderately developed. The occipital protuberance is barely marked.
Stop: Slightly marked (approximately 140 °).

FACIAL REGION:
Nose: Good pigmentation, the colour of the nose must be in harmony with the different colours of the skin; in the different shades in the hairless variety and with the colour of the hair in the coated variety.
Muzzle: Seen in profile, the nasal bridge is straight.
Lips: They must be as tight as possible and close to the gums.
Jaws/Teeth: The incisors should fit in scissor bite. In the hairless variety the absence of one or more teeth is accepted. In the coated variety the dentition must be complete with teeth normally developed and in a normal position. The jaw is not strongly developed.
Cheeks: Developed without exaggeration.
Eyes: Alert and intelligent expression. The eyes must be of average dimensions, slightly almond shaped, neither deep-set nor prominent, normally and regularly placed, i.e. neither too close together nor too wide apart. The colour can vary from black, going through all shades of brown to yellow, in harmony with the skin colour in the naked variety and with the coat in the variety with hair. In any case, both eyes must be of the same colour. The colour of the eyelids may go from black to pink in subjects with light coloured face. The light pink colours are admitted but not sought after.
Ears: The ears must be pricked when the dog is attentive, whereas at rest, they are laid towards the back. The ears are of medium length; broad at the base, tapering progressively towards the tip, ending almost pointed. The ear set starts on the upper part of the skull to end laterally and obliquely. In erect position, the axes of the ears form a variable angle from 50 ° to near 90 °.

NECK:
Upper profile: Curved (convex).
Length: Approximately the same length as the head.
Shape: Near to a truncated cone shape, supple, with good musculature.
Skin: Fine, smooth, elastic and really close to the subcutaneous tissues. No dewlap.

BODY: Mesomorphic.

Topline: Level, although certain subjects show a dorsal-lumbar convexity, which disappears at croup, level.
Withers: Barely accentuated.
Back: Straight, with well-developed back muscles often forming all along the back a muscular bi-convexity, which extends to the lumbar region.
Loin: Strong and well-muscled. Its length reaches approximately 1/5 of the height at the withers.
Croup: The superior profile is slightly convex, slanting approximately 40 ° to the horizontal. Solid and well-muscled giving a good push.
Chest: Seen from the front, the chest must have good amplitude, but without excess; reaching almost to the elbow. The ribs must be slightly sprung, never flat. The chest, measured behind the elbows, must exceed the height at the withers with approximately 18%.
Underline and belly: The lower profile presents an elegant and well-marked line which goes from the lower part of the chest and rising to the belly which must be well tucked up, but without excess.

TAIL: The tail is set on low, thick at the root it tapers towards the tip. When excited, the dog can carry the tail raised in a loose curve above the backline, but never as curved as being rolled up. At rest, it hangs with a slight upward curve at the tip. The tail is sometimes carried tucked in towards the abdomen. In length it almost reaches the hock. Tail to be complete.

LIMBS

FOREQUARTERS: Well united with the body, seen from the front they are perfectly upright with the elbows not turned out. The angle at the shoulder/upper arm varies between 100 ° and 120 °. Seen in profile, the angle is 15 ° to 20 °.
Forefeet: Are semi-long and look like hare-feet. The pads are strong and heat-resistant. The inter-digital membranes are well developed. The black dogs have preferably black nails and the lighter coloured dogs light nails.

HINDQUARTERS: The muscles are rounded and elastic. The curve of the buttocks is well marked. The coxal-femoral angle varies between 120 ° and 130 °. The femoral-tibial angle must be of 140 °. Seen from behind the hindquarters must be upright.
Hind feet: Same as forefeet.

GAIT / MOVEMENT: Due to the angulations defined at the description of the limbs, some of these dogs move with shorter steps but faster and at the same time quite soft and flexible. The limbs, seen from front or behind must move in a single line (i.e. single tracking).

SKIN: The skin must be smooth and elastic all over the body, but can form a few rounded almost concentric lines on the head and round the eyes and the cheeks in the hairless variety. It has been verified that the internal and external temperature of the hairless dogs is exactly the same as that of other breeds (coated or not). The absence of hair leads to an immediate and direct emanation of heat, different from the coated subjects, where the heat filters through the coat by natural ventilation.

Colour: The colour of the skin in the hairless variety can vary from black, slate black, elephant black, bluish black, the whole scale of greys (diluted black), all nuances of genetic blue, dark brown going to light blond. All colours can be either uniform or show pinkish or white patches on all parts of the body. White or pink spots must not cover more than 1/3 of the body. Solid colours are preferred.

COAT:
Hairless variety: Without hair, only very few hairs on the head and at the extremities of the legs and the tail are admitted, and sometimes sparse hair on the back. These hairs can be any colour or combination of colours.
Coated variety: Smooth, short and tight coat. The hair can be any colour or combination of colours.

SIZE AND WEIGHT:

There are three sizes in the males and females.

 • Small: 25-40 cms.
 • Medium: 41-50 cms.
 • Large: 51-65 cms.

The weight is in relation to the size.

 • Small: 4-8 kgs.
 • Medium: 8-12 kgs.
 • Large: 12-30 kgs.

FAULTS:

Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.

 • Semi-erect ears, one or both.
 • Pincer bite.
 • Absence of PM1 in the coated variety.
 • White or pink spots covering more than 1/3 of the body in the hairless variety.
 • Presence of dewclaws.

DISQUALIFYING FAULTS:

 • Aggressive or overly shy dogs.
 • Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.
 • Over or undershot bite.
 • Deviated jaw (i.e. wry mouth).
 • More than one teeth missing in the coated variety.
 • Hanging or cropped ears.
 • Tongue normally hanging outside of the mouth (paralyzed).
 • Eyes of different colour (heterochromatic)
 • Tail-less, short tail or docked tail.
 • Presence of hair in the hairless variety on parts of the body not indicated in the standard.
 • Total or partial de-pigmented nose.
 • Height more than 65 cms and less than 25 cms.
 • Albinism.

N.B.:

 • Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.
 • Only functionally and clinically healthy dogs, with breed typical conformation, should be used for breeding.