Vrh/Litter B2

Datum narození/Born on: 03. 04. 2022

Otec/Father: Disturbed Xalucha
Matka/Mother: Wirasapa Quelca Pazzda

BALAO ISKAY
BAGUA ISKAY
BARTOLO ISKAY
BOCAS ISKAY
BONGARA ISKAY
BUCARA ISKAY

Dalším zajímavým vrhem v naší chovatelské stanici je spojení rodičů, kteří se reprodukují úplně poprvé. Maminkou je fenka Wirasapa Quelca Pazzda "Maruška". Je to větší střední fena, proporcemi připomínající spíše fenku velkou. Není ale divu, v jejím rodokmenu je poměrně silně zastoupená část velkých peruánů. Také proto jsme s Pavlou hledaly psa většího rázu a výběr padl na pejska Disturbed Xalucha, který je zajímavý nejenom svým rodokmenem, ale i vzhledem a povahou. Je to vyrovnaný a milý pes s pěknou hlavou bez převislých pysků, krásně rovným hřbetem a kvalitní kůží. S Maruškou se do sebe okamžitě zamilovali a na svět tak přišlo šest krásných štěňátek. Věříme, že díky rodokmenu, který ponesou, budou přínosem pro chov peruánských naháčů.

Another interesting litter in our kennel is the union of parents who reproduce for the very first time. Mother is our female Wirasapa Quelca Pazzda "Maruska". She is a larger medium-sized female, with proportions rather resembling a large female. But it is not surprising, in her  pedigree there is quite a strong part of large Peruvians. That's also why Pavla and I were looking for a larger dog and the choice fell on Disturbed Xalucha, who is interesting not only for his pedigree, but also for his appearance and character. He is a balanced and sweet dog with a nice head without overhanging lips, a nice straight back and good quality skin. He and Maruska fell in love immediately and six beautiful puppies were born. We believe that thanks to the pedigree they will be an asset for the breeding of Peruvian hairless dogs.

3x holý pes, 1x holá fena, 1x osrstěný pes, 1x osrstěná fena
3x hairless male, 1x hairless girl, 1x coated male, 1x coated girl