Šampionáty a další tituly

Champions and other title

- peruánský naháč
- peruvian hairless dog


Bongara Iskay Pazzda

Český junior šampion, BIS, Vítěz Speciální výstavy, Světový vítěz 2024, Chorvatský šampion  

Czech Junior Champion, Best In Show, Speciality show winner, World winner 2024, Croatian champion


Bocas Iskay Pazzda

Polský šampion

Polish champion


Wirasapa Quelca Pazzda

Český šampion

Czech champion 


Zahara Tawita Pazzda

BIS štěně KV KCHN ČR, Slovenský junior šampion, Maďarský junior šampion, Světová naděje 2021,  Evropský vítěz mladých 2021
Světový vítěz mladých, Šampion mladých Španělska, Srbský šampion, Interšampion (C.I.B), Slovenský šampion

BIS baby KV KCHN ČR, Slowakian junior champion, Hungarian junior champion, World promise 2021,  European junior winner 2021
                                                              World junior winner, Spanish junior champion, Champion of Serbia,     
                                                              Interchampion (C.IB.), Slovakian Champion


Zackary Gruffalinas Pazzda

Světová naděje 2021
World Promise 2021 


Yana Orea Pazzda

Světová naděje 2021
World Promise 2021 

Zkouška ZZO


Vikturiya Samikai Pazzda

Slovenský šampion krásy mladých

Slowakian junior champion 


Rosalita Pazzda Gruffalina`s

Český junior šampion, Ukrajinský šampion, Český šampion, Polský šampion, Slovenský šampion, Chorvatský šampion, Interšampion, Polský grand šampion, Rakouský šampion, Německý šampion, Lucemburský šampion, Evropský vítěz, BIS puppy, Res. BIG junior, BIS junior, BIS
Czech junior champion, Champion of Ukraine, Czech champion, Polish champion, Slovakian champion, Croatian champion, Interchampion, Grand champion of Poland, Austrian champion, Champion of Germany, Champion of Luxembourg, European winner, BIS puppy, Res. BIG junior, BIS junior, BIS


Quri Wayna Pazzda

Chorvatský šampion
Evropský vítěz mladých 2016

Kroatischer Champion
European junior winner 2016


Quba Calva Abukantos Pazzda

Český junior šampion, Slovenský junior šampion, Chorvatský šampion, Klubový šampion, Český šampion, Slovenský šampion, Ukrajinský šampion, Interšampion, Vítěz speciální výstavy mladých, Bundessieger, Evropský vítěz, Junior BIG, BIS junior, 2. BIG, BIS, Světový vítěz, Světový vítěz veteránů

Czech junior champion, Slowakian junior champion, Croatioan champion, Club champion, Czech champion, Slowakian champion, Champion of Ukraine, Interchampion, Specialty show junior winner, Bundessieger, European winner, Junior BIG, BIS junior, 2. BIG, BIS, World winner, Veteran world winner


Qorianka Tamya Pazzda

Český šampion
Czech champion 


Peruvia Nusta Pazzda

Slovenský junior šampion, Český junior šampion, Klubový šampion KCHN ČR, Český šampion, Klubový vítěz mladých, BIS junior

Slowakian junior champion, Czech junior champion, Club champion KCHN CR, Czech champion, Club junior winner, BIS junior


Pachakutiq Yupanki Pazzda

Český junior šampion
2. BIS štěně, BIS dorost, Evropská naděje 2014

Czech junior champion
2. BIS baby, BIS puppy, European promise 2014


Omia Orchidea Pazzda

Český junior šampion, Český šampion, Vítěz speciální výstavy mladých
Res. BIS junior, 3. BIS

Czech junior champion, Czech champion, Speciality show junior winner
Res. BIS junior, 3. BIS


Ocoachi Amazonas Pazzda

Český junior šampion, Český šampion, Český grand šampion, Šampion ČMKU, Klubový vítěz mladých, Vítěz speciální výstavy mladých, Evropský vítěz mladých 2014, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy
2. BIS štěně, 1. BIS mladých, 3. BIS
Czech junior champion, Czech champion, Czech grand champion, CMKU champion, Club junior winner, Speciality show junior winner, European junior winner 2014, National winner, Special show winner
                                                       2. BIS baby, 1. BIS junior, 3. BIS


Nuevo Callao Pazzda

Chorvatský šampion, Rumunský šampion, Srbský šampion
Světový vítěz mladých 2013, Evropský vítěz 2014, Světový vítěz 2015, Světový vítěz veteránů 2021

Croatian champion, Romanian champion, Serbischer Champion
World junior winner 2013, European winner 2014, World winner 2015, World veteran winner 2021


Nieva Taysha Pazzda

Český junior šampion, Švýcarský šampion, Klubový šampion, Český šampion, Šampion ČMKU, Slovenský šampion, Český grand šampion, Německý šampion, Lucemburský šampion, Interšampion, Vítěz speciální evropské výstavy junior 2013, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Klubový vítěz mladých, Krajský vítěz, Klubový vítěz, Res. BIS čestných tříd

Czech junior champion, Swiss champion, Club champion, Czech champion, CMKU champion, Slovak champion, Czech grand champion, Deutscher Champion, Luxembourg champion, Interchampion, Special european winner junior 2013, National winner, Speciality show winner, Club junior winner, Regional winner, Club winner, Res. BIS of honour classes


Coursing - Racing Wind Cup 2014 - 1. místo

Coursing - 1st Racing Wind Cup 2014 - 1. place


Napo Yuacay Pazzda

Německý junior šampion
Klubový vítěz mladých, Bundesjugendsieger 2013

German junior champion
Club junior winner, Bundesjugendsieger 2013


Muchacho Solito Pazzda

Rakouský junior šampion, Český junior šampion
Bundesjugendsieger, 1. BIS baby, 2. BIS junior

Austrian junior champion, Czech junior champion
Bundesjugendsieger, 1. BIS baby, 2. BIS junior


Luna Killa Pazzda

Český šampion

Czech champion Loma Casera Pazzda

3. BIS baby

3. BIS baby 


Lloque Yupanqui Pazzda

Slovenský junior šampion, Český junior šampion, Klubový šampion, Český šampion, Šampion ČMKU, Slovenský šampion, Slovenský grand šampion, Český Grand šampion, Polský šampion, Rakouský šampion, Německý šampion, Ukrajinský šampion, Český veterán šampion, Světový vítěz mladých 2012, Vítěz Speciální výstavy, Klubový vítěz mladých, Národní vítěz, Světový vítěz 2013, Vítěz speciální evropské výstavy 2013, Klubový vítěz, Evropský vítěz, Evropský vítěz veteránů
2. BIS baby, BIS, BIS junior, 3. BIS, BIS čestných tříd, 2. BIS

Slowakian junior champion, Czech junior champion, Club champion, Czech champion, Champion CMKU, Slovakian champion, Slovakian grand champion, Czech grand champion, Polish champion, Austrian champion, German champion, Champion of Ukraine, Czech veteran champion, World junior winner 2012, Special show winner, Club junior winner, National winner, World winner 2013, Special european winner 2013, Club winner, European winner, European veteran winner 
2. BIS baby, BIS, BIS junior, 3. BIS, BIS of honour classes, 2. BIS

Zkoušky/Test:
ZZO
ZOP
BH
StPr1
StPr2


Lares Poderoso Pazzda

Český junior šampion, Klubový šampion, Český šampion, Šampion ČMKU, Slovenský šampion, Český Grand šampion, Polský šampion, Národní vítěz, Krajský vítěz, Klubový vítěz mladých, Vítěz speciální evropské výstavy 2013, Klubový vítěz
3. BIS Junior, Res. BIG, JBIG 5. FCI

Czech junior champion, Club champion, Czech champion, Champion CMKU, Slovakian champion, Czech grand champion, Polish champion, National winner, Regional winner, Club junior winner, Special european winner 2013, Club winner
3. BIS junior, Res. BIG, JBIG 5. FCI


Lago Yaras Pazzda

Německý junior šampion (VDH)
Bundesjugendsieger

Germany junior champion (VDH)
Bundesjugendsieger


Kachita Yanalla Pazzda

Agility LA1
Agility LA2


Joyero Machu Picchu Pazzda

Slovinský junior šampion, Španělský šampion, Francouzský šampion, Lucemburský šampion, Evropský vítěz mladých 2010, Světový vítěz 2011, Evropský klubový vítěz mladých

Slovenian junior champion, Spain champion, French champion, Luxembourg champion, European junior winner 2010, World winner 2011


Jiwaya Cantera Pazzda

Slovenský šampion, Slovenský grand šampion, Klubový šampion, Český šampion, Národní vítěz, Klubový vítěz, Krajský vítěz, Vítěz speciální výstavy, Vítěz speciální evropské výstavy 2013

Slovakian champion, Slovakian grand champion, Club champion, Czech champion, National winner, Club winner, Regional winner, Special show winner, Special european winner 2013


Jatun Patay Pazzda

Český junior šampion, Český šampion, Slovenský šampion, Interšampion, Slovenský grand šampion, Klubový šampion, Český Grand šampion, Rakouský šampion, BIS Junior, Vítěz speciální výstavy mladých, Národní vítěz, Krajský vítěz, Klubový vítěz

Czech junior champion, Czech champion, Slovakian champion, Interchampion, Slovakian grand champion, Club champion, Czech grand champion, Austrian champion, BIS Junior, Special dog show junior winner, National winner, Regional winner, Club winner


Isanka Anta Tillca Pazzda

Finský šampion

Finnish champion 


Huaca Ovejita Pazzda

Agility MA1, MA2
Licenční zkouška z coursingu, Mistr Moravy 2008, Mistr Slezska 2008

Agility MA1, MA2
Coursing licence, Moravian winner 2008, Silesian winner 2008


Huatanay Mayu Pazzda

Finský šampion, Švédský šampion, Norský šampion
Norský vítěz, Švédský vítěz

Finnish champion, Swedish champion, Norwegian champion
Norwegian winner, Swedish winner


Huanta Luna Pazzda

Šampion Francie, Lucemburský šampion, Slovenský šampion
Světový vítěz 2011
BIS, Res. BIG, Klubový vítěz HU

French champion, Luxembourg champion, Slowakian champion
World winner 2011
BIS, Res. BIG, Club winner HU


Guachucal Inca Pazzda

Šampion Francie

French champion 


Gorra Kachu Pazzda

Agility LA1, Agility LA2
BGH-A
BGH 1

Agility LA1, LA2
BGH-A
BGH 1


Gawilla Winay Pazzda

Český šampion

Czech champion Garua Chirapa Pazzda

Český šampion, Český grand šampion, Klubový šampion KCHN CZ, Český junior šampion, Vítěz speciální výstavy
Světový vítěz mladých 2006

Czech champion, Czech grand champion, Club champion KCHN CZ, Czech junior champion, Special show winner 
World junior winner 2006


Garra Sillu Pazzda

Český šampion, Klubový šampion KCHN CZ, Polský šampion, Slovenský šampion, Montenegro šampion, Lotyšský šampion, Český grand šampion
Res. BIG, Krajský vítěz, Klubový vítěz

Czech champion, Club champion KCHN CZ, Polish champion, Slowakian champion, Montenegro champion, Latvian champion, Czech grand champion
Res. BIG, Regional winner, Club winner


Gana Munay Pazzda

Agility MA1, Agility MA2
sportovní zkouška z výkonu ZZO

Agility MA1, Agility MA2
ZZO test


Dorado Intiwasi Pazzda

Slovenský junior šampion
Bundessieger

Slowakian junior champion
Bundessieger


Delgado Amaru Pazzda

Slovenský junior šampion

Slowakian junior champion 


Caqueta Illapa Pazzda

Český šampion, Český grand šampion, Slovenský šampion, Slovenský grand šampion, Rakouský šampion, Lucemburský šampion, Šampion BiH, Chorvatský šampion, Slovinský šampion, Klubový šampion KCHN CZ, Český junior šampion, Slovenský junior šampion, Rakouský junior šampion, Český veterán šampion, Rakouský veterán šampion, Slovenský veterán šampion, Lucemburský veterán šampion
Evropský vítěz 2005, Evropský vítěz mladých 2003, Světový vítěz veteránů, Evropský vítěz veteránů, Vítěz speciální evropské výstavy veterán 2013
Národní vítěz, Klubový vítěz a Klubový vítěz mladých CZ, Klubový vítěz a Klubový vítěz mladých A, Vítěz speciální výstavy, Bundessieger, Bundesjugendsieger, Austrian show winner, BIS, 2× Res. BIS, Res. BIS Veterán, BIS veterán

Czech champion, Czech grand champion, Slowakian champion, Slowakian grand champion, Austrian champion, Luxembourg champion, BiH champion, Croatian champion, Slowenien champion, Club champion KCHN CZ, Czech junior champion, Slowakian junior champion, Austrian junior champion, Czech veteran champion, Austrian veteran champion, Slovakian veteran champion, Luxembourg veteran champion
European winner 2005, European junior winner 2003, World Veteran Winner 2011, European veteran winner, Special european winner veteran 2013
National winner, Club winner and Club junior winner CZ, Club winner and Club junior winner A, Special show winner, Bundessieger, Bundesjugendsieger, Austrian Show winner, BIS, Winner of Eastern and Middle Europe, 2× Res. BIS, Res. BIS Veteran, BIS veteran


Capac Mayta Pazzda

Český šampion, Český grand šampion, Slovenský šampion, Polský šampion, Maďarský šampion, Slovenský grand šampion, Rakouský šampion, Český junior šampion, Slovenský junior šampion, Polský junior šampion, Klubový šampion KCHN CZ, Klubový šampion KCHMPP SK, Český veterán šampion, Klubový vítěz CZ, Klubový vítěz SK, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Bundessieger, Champion male winner 2008 HU, Klubový vítěz mladých A, Vítěz Střední a Východní Evropy, Krajský vítěz, BIS
Evropský vítěz mladých 2003 

Czech champion, Czech grand champion, Slowakian champion, Polish champion, Hungarian champion, Slowakian grand champion, Austrian champion, Czech junior champion, Slowakian junior champion, Polish junior champion, Club champion KCHN CZ, Club champion KCHMPP SK, Czech veteran champion, Club winner CZ, Cluw winner SK, National winner, Special show winner, Bundessieger, Champion male winner 2008 HU, Club junior chanmpion A, Regional winner, BIS, Winner of Eastern and Middle Europe
European junior winner 2003 

Sportovní zkouška z výkonu - ZOP, ZZO
Licenční zkouška z coursingu, Klubový coursingový vítěz 2007
Mistr Moravy 2008, Mistr Slezska 2008
Coursingový vítěz 2008 - medio

Sport test - ZOP, ZZO
Coursing licence, Coursing club winner Moravia 2007
Moravian winner 2008, Silesian winner 2008
Coursing winner 2008 - medio category


Bochica Ollanta Pazzda

Český šampion, Slovenský šampion, Klubový šampion KCHN CZ, Český junior šampion, Slovenský junioršampion, Rumunský junioršampion, Vítěz Střední a Východní Evropy, Krajský vítěz, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, BIS, BIG, BIS junior, BIS puppy, 
Světový vítěz 2003, Evropský vítěz 2003, Světový vítěz mladých 2002, Evropský vítěz mladých 2002

Czech champion, Slowakian champion, Club champion KCHN CZ, Czech junior champion, Slowakian junior champion, Romanian junior champion, Winner of Eastern and Middle Europe, Regional winner, National winner, Special show winner, BIS, BIG, BIS junior, BIS puppy, 
World winner 2003, European winner 2003, World junior winner 2002, European junior winner 2002


Barrio Wallac Pazzda

Český junior šampion

Czech junior champion 


Barrco Inchi Pazzda

Český šampion

Národní vítěz

Czech champion
National winner


Antawaylla Tika Pazzda

Český junior šampion

Czech junior champion 


Andesite Killa Pazzda

Český šampion, Český junior šampion
Klubový vítěz, Krajský vítěz, BIS

Czech champion, Czech junior champion
Club winner CZ, Regional winner