Vrh/Litter V

Datum narození/Date of birth: 19. 04. 2019

Otec/Father: Imperio d´Inka Espipena  
Matka/Mother: Qorinka Tamya Pazzda  

VAYLLA INKASISA
VIKTURIYA SAMIKAI
VIERNES SANTO
VIROCOCHA INCA
VILCAMAYO QUELLO
VILIPPI PELUDO
VINCES VELLUDO 

Pro druhý vrh Tamyi jsme vybrali naprosto nepříbuzného psa, importovaného přímo ze země původu, z Peru. Velký dík patří jeho majitelce, že nám krytí s "Vampirem" umožnila. Jedná se opravdu zajímavé spojení dvou exteriérově velmi pěkných jedinců. Oba mají vyšetření na dědičné oční vady prosté, otec má i vyšetření na luxaci patelly negativní a DNA profil. Po prvním vrhu Tamyi, kde se narodil pouze jeden osrstěný pejsek se narodili hned čtyři, ale k tomu i zástupci bezsrsté variety a to holý pejsek a dvě holé feny. Toto spojení je chovatelsky zatím naprostý unikátem a určitě je velkým přínosem. Tamya je skvělá matka a o štěňátka se vzorně stará.
For Tamya's second litter we chose an absolutely unrelated dog, who has been imported directly from the Country of origin Peru. A big thank you goes to his owner for making the mating with "Vampiro" possible. It is an really interesting connection of two great dogs with wonderful exterior. Both are clear of clinical eye disease, the sire has a negative patella luxation examination and DNA profile. In Tamya's first litter only one coated boy was born, this time there have been four, and also puppies of the naked variety - one naked boy and two naked girl. This connection is absolutely unique from breeding perspective and also a big enrichment. Tamya is a great mother and cares for her puppies perfectly.


2× holá fena, 1× holý pes, 4× osrstěný pes 
2× hairless female, 1× hairless male, 4× coated male