Jak to všechno začalo ...

Na podzim roku 1996 rodinná rada rozhodla, že nám doma přece jenom něco chybí a to pejsek. Jelikož jsem alergička, nastal rázem problém. Psy jsem milovala vždy a v rámci možností jsem si je půjčovala na procházky či výcvik u známých či neznámých lidí, ale psa doma jsem nikdy neměla. Rozhodli jsme se tedy pro naháče. Zakoupili jsme časopis Pes přítel člověka a tam jsme našli jediný inzerát na peruánské naháče, kteří se narodili v září. Ihned jsme kontaktovali chovatelku (chovatelská stanice Panky) a na štěňátka se jeli podívat. Živé naháče jsme nikdy předtím neviděli a moc jsme se na ně těšili. Tam nás přivítala maminka štěňátek a také jejich babička. Okamžitě jsme se do peruánů zamilovali. Na výběr tu byly ještě dvě holčičky, obě moc hezké a roztomilé, že jsme pořádně nevěděli, pro kterou se máme rozhodnout. Vybrala jsem si tedy podle krásné hlavy a tmavé masky jednu z nich. Její jméno je Deianeira Panky, pro nás však Dája. Mezi peruány pobíhala také holá fenečka čínského chocholatého psa. Číňánka jsme na vlastní oči viděli také poprvé a bylo nám ihned jasné, že v budoucnu si ho jistě pořídíme.

Dájinka byla opravdu výjimečně vzorné štěňátko, velmi chápavé a hodné. Okamžitě si každého získala. Nikdy nezlobila a vždycky poslouchala. Vyrostla z ní opravdu dokonalá peruánská dáma. Nikdy bychom nevěřili, kolik lidskosti se v ní skrývá, snad jenom mluvit neumí. Je poslušná a vzorná, můžeme jí vzít kamkoliv a nikde nám neudělá ostudu. Že chodí stále bez vodítka, je naprosto samozřejmé a umí spoustu veselých kousků. Dája byla velmi úspěšná na výstavách a stále nám dělá jenom radost.

V srpnu 1997 jsme na výstavě v Bratislavě poprvé obdivovali štěňátka z B vrhu chovatelské stanice Modrý květ. Na podzim jsme si z této stanice zamluvili holou číňanku a v prosinci se malá roztomilá čínská holčička pro nás narodila, jako jediná holá holka ve vrhu C. V únoru 1998 se tedy stala další členkou naší rodiny. C´China Modrý květ - pro nás ale Čenda - je malá, roztomilá rošťanda, mazlík a miláček celé rodiny, který nemá nikdy špatnou náladu. Je pořád plná energie, umí velmi dobře chodit po zadních a točit se na povel. Je to malý komediant a mistr v lízání čehokoliv. Poslušná je také, hodně se jako štěňátko naučila od Dáji. Dáju, co se týče výstav, rozhodně nezahanbuje, má na svém kontě pěknou řádku titulů.

Další slečnou v naší smečce je Kačenka, pravým jménem Caqueta Illapa Pazzda. Protože měla Dájinka při jejím posledním vrhu velké zdravotní problémy rozhodli jsme se, že už štěňátka mít nebude a nechali jsme si z toho jejího posledního vrhu holčičku, Kačenku, která je pořádně rozmazlována, a které je všechno ihned odpuštěno. Je to chytrá a milá psí holka, veselá a rozpustilá a hodně hodně temperamentní. Máme z ní opravdovou radost. A maminka Dája na ní může být pyšná, protože na výstavách se už uvedla více než dobře.

Nejmladší v naší psí smečce je Dareia Shire Pazzda, které doma říkáme Pepinka. Je to holčička z posledního vrhu naší Čendy. Pepinka nebo také Pepíček je číňánek každým coulem. Jsme moc rádi, že jsme se rozhodli si jí nechat. Pepinka svou výstavní kariéru teprve začíná.

A na koho nesmíme zapomenout je krásná puntíkatá peruánská dáma Fantasie Sommerbrise, kterou jsme v roce 2002 importovali, a které jsme spoluvlastníky a u spoluvlastníka také žila. Fanta je krásná a ušlechtilá peruánka zajímavá svou neobvyklou barvou.

Čas plyne a se všemi těmito psími holkami jsme se museli rozloučit a pořád to moc bolí. Poslední z té původní "čtyřky" - Dája, Čenda, Pepinka a Kačenka, odešla Kačka v 17-ti letech. Moc se nám po nich stýská, ale vlastně jsou pořád s námi. Nikdy na ně nezapomeneme.

V průběhu dalších let přibyla do naší smečky úžasná peruánka Máša - Nieva Taysha Pazzda. Máša je naprosto vyjímečná, je to moje srdeční záležitost, dokáže mluvit očima a gesty, přesně cítí, co se děje. A aby nám nebylo doma moc smutno, přinesla nám další radost peruánka Eliška - Willasca Ishinca Pazzda, která je tedy momentálně nejmladším členem naší psí rodiny a její energie nám pomáhá tak trochu zapomenout. Její maminkou je Růženka - Gruffalinas Rosalita Pazzda, kterou máme ve spoluvlastnictví.

Určitě musím vzpomenout všechny čínské a peruánské holky, které se podílely v rámci spoluvlastnictví nebo zkrátka jen přátelství a chovatelské spolupráce na chovu v naší chovatelské stanici Pazzda. Za číňánky to vyjma Čendy a Pepinky byly Bianca Brillant Sun, Happy Little Susie Pazzda, Dafne Martini Forsetis, Very Stylish Girl Avokaduh a Jaca Navarra Pazzda. U peruánů to kromě Dáji, Kačenky a Fanty byly Jenny Taschi-Rimpo, Frendors Joy Korrantoh Pio, Gawilla Winay Pazzda, Delissa Gefell Anika Vevos, Omia Orchidea Pazzda, Gruffalinas Rosalita Pazzda, Qorianka Tamya Pazzda. Všem majitelům a spolumajitelům těchto holčiček patří velký dík a podíl na naší, troufám si tvrdit úspěšné práci.

Život bez našich holčiček si už vůbec nedokážeme představit. Byly a jsou to pro nás nerozlučné společnice, které mají stejná práva jako ostatní členové rodiny. Samozřejmě, že spí s námi v posteli a pohybují se po celém bytě, jak se jim zrovna zlíbí. Za odměnu neničí nábytek a jsou čistotné. Na dovolené jezdíme jenom s nimi, kam pejskové nesmějí, nejedeme ani my.

Velkou radost mám hlavně z toho, že na naháče nemám alergickou reakci (což samozřejmě nemusí být u všech alergiků stejné). Nebýt jich, asi bychom si pejska nikdy nepořídili. Pevně věříme, že se u nás naše holčičky dožijí ve spokojenosti co nejvyššího věku.

Dája a Čenda se staly zakladatelkami naší chovatelské stanice PAZZDA a další je rovnocenně následovaly. Každá březost, porod a následná péče o štěňátka - to jsou pro nás krásné a nezapomenutelné zážitky. Naše holky jsou skvělé matky a o své potomky se starají opravdu vzorně. A my se jim v tom snažíme pomáhat všemi silami. Nejsmutnější je vždy loučení s našimi štěňátky, ale naštěstí zatím všechna našla dobré domovy a milující majitele. Někteří potomci se již úspěšně předvádějí na výstavách.

Do budoucna bychom si přáli především hodně zdraví pro naše fenky a jejich odchovy a hlavně potom hodné a zodpovědné majitele pro naše štěňátka.

How we got naked dogs...

Im the autumn of 1996 our family council decided that our home isn't complete without a dog. As I'm suffering from anallergy we had a big problem. I've always loved dogs, and whenever it was possible I borrowed a dog from somebody to take him for a walk or do some training I have never had a dog on my own. So we chose a naked dog. We bought a magazine and found only one advertisement for a Perro sin Pelo del Peru/Peruvian Inca Orchid litter which was born in September. We immediately contacted the kennel Panky and drove to there to have a look. At the breeder's house we were greeted by the mother of the babies and also by their grandmother. We fel in love with the Peruvians quite fast. We had to choose from 2 girls, both were very sweet and cute so we were not sure which one to take. Then we bought the girl with the beautiful head and a dark face. Her name is Deianeira Panky - called Daja. There was a naked Chinese Crested Dog bitch between all the Peruvians and we knew that we would want one in the future too.


Daja was a great puppie, very intelligent and nice. Everybody liked her at the first view. She never got bad and always did as we said. She grew into a peruan lady. We never understood how much humanity she has, the only thing she can't do is talk. We can take her everywhere. She can walk free everywhere and learned many small tricks. She was very successfull on dog shows, we are very happy with her.

In August 1997 we saw the puppies from the B-litter kennel Modry kvet for the first time. In autumn we reserved a hairless girl from this kennel and in December our sweet little girl was born, the only naked bitch in the C litter. In february 1998 she became a new member of our family. C'China Modry Kvet - for us Cenda - is a small sweet dog, the favourite of the whole family. She always is in a good mood. She always is full of energy, she can walk on her back feet and make turnarounds on command. She is a little comedian. She learned a lot from Daja as baby. She is as good as Daja on shows, she has many titles too.

A next part is Kati, real name Caqueta Illapa Pazzda. As Daja had big health problems having her last litter, we decided she won't have puppies anymore and we kept Kati from her last litter, who we take care for very much and who we always forgive everything. She is a clever and nice girl, happy and with much temperament. She makes us very happy. And mommy Daja can be proud of her girl, because she did more then well on dog shows.

The youngest is Dareia Shire Pazzda, who we call Pepi at home. She is a bitch from China's last litter. We are so happy that we kept her. She is yet standing at the beginning of her show career.

And last but not least there is our beautiful pointed peruvian lady Fantasie Sommerbrise, who we imported in 2002 together co-owner where Fanta also lives. We are her co-owners. Fanta is beautiful and luxurious, interessting because of her great colour.

Time passes, we had to say goodbye to all these dog girls and it still hurts a lot. The last of the orginal "four" - Dája, Čenda, Pepinka and Kačenka, Kačka, left at the age of 18. We miss them very much, but in fact they are still with us. We will never forget them.

Over the next few years, the amazing Peruvian Máša - Nieva Taysha Pazzda joined our pack. Masha is absolutely special, she's my soulmate, she talks with her eyes and gestures, she always exactly feels what's going on. And for us not to be so sad at home, peruvian girl Eliška - Willasco Ishica Pazzda, who is currently the youngest member of our dog family, and her energy helps us to forget a little, she brings us much you. Her mother is Růženka - Gruffalinas Rosalita Pazzda, who we co-own.

I definitively have to mention all those chinese and peruvian girls who participated through co-ownership or simply friendship and breeding cooperation in our kennel Pazzda. Apart from Čenda and Pepinka, the Chinese Crested were Bianca Brillant Sun, Happy Little Susie Pazzda, Dafne Martini Forsetis, Very Stylish Girl Avokaduh and Jaca Navarra Pazzda. Apart from Dája, Kačenka and Fanta, the Peruvians included Jenny Taschi-Rimpo, Frendors Joy Korrantoh Pio, Gawilla Winay Pazzda, Delissa Gefell Anika Vevos, Omia Orchidea Pazzda, Gruffalinas Rosalita Pazzda, Qorianka Tamya Pazzda. Many thanks to all the owners and co-owners of there girls, they own a share in our, I dare to say successful, work.

We can't imagine a life without our girls anymore. They are friends for us, who have the same rights as any other family members has. Of course they sleep with us in bed and can walk through the whole flat as they want. As reward they don't damage anything and stay clean. On vacation we go just with our dogs, and where they can't go, we won't go too.

I am happy that I don't have any allergical reaction on the naked dogs (of course allergic people can react different on them). Without them I wouldn't have a dog at all. I believe that all of our girls will reach a big age in happiness.

Dája and Čenda were the founders of our kennel PAZZDA and others followed equally. Every pregnany, birth and subsequent care for puppies - these are beautiful and unforgettable experiences for us. Our girls are perfect mothers who care for their babies really great. And we try to help them as good as we can. The saddest thing is the saying goodbye to our puppies, but we always found a good new home for them, with nice people. Some babies are also very succesfull on shows.

For the future we want much health for our girls and their babies, and good owners for our puppies.